Last ned Sammenligningsguide: Løsninger til adgangskontroll

Denne guiden beskriver mulighetene man har for å håndtere forskjellig
adgang for ansatte og besøkende, om det er fra resepsjonen eller forskjellige
soner i bygningen.

En god og effektiv adgangssikkerhet er ikke så enkelt som man tror. Det er
viktig at det fungerer så problemfritt som mulig, at det ikke føles som et
hinder for de ansatte, at den ivaretar den sikkerheten som er påkrevd og
ønsket, og at den blir en naturlig del av interiøret.

sammenligningsguide NO2

Guiden sammenligner ulike produkter basert på fysisk sikkerhet, detekteringssikkerhet, persongjennomstrømning, eventuell bemanning, fotavtryk (påkrevd plass)og  kostnadnivå.

 

Guiden omhandler følgende: 

  • Tripod
  • Inngangsporter
  • SpeedGate
  • Rotasjonsgrind
  • Sikkerhetskarusell
  • Personsluse
  • Enkel sammenligningstabell
  • Terminologi
  • Slik tar du det rette valget