Gratis Guide: Hur Automatiserade Spärrar förbättrade Passagerarnas reseupplevelse på Billund Flygplats i Danmark

Brouchure1Denna PDF är en fallstudie från Billund Flygplats i Danmark. Gunnebo installerade automatiska inpasseringsgrindar och eliminerade köerna till säkerhetskontrollen samt förbättrade passagerarnas upplevelse.

I denna fallstudie kan du läsa om de utmaningar som Billund Flygplats stod inför tack vare deras enorma ökning i resenärer. Gunnebo presenterade lösningar till dessa utmaningar för att se till att Billund Flygplats kunde bli en flygplats utan flaskhalsar. De automatiserade PreSec-grindarna som installerats av Gunnebo har förbättrat flödet av passagerare på Billund Flygplats och eliminerat köerna. 

Ladda ned denna fallstudie för att läsa mer om de flygplatslösningar som installerats på Billund Flygplats. 

 

Se Gunnebo's hela sortiment för flygplatser här

Något kraftfullt

Berätta med för läsaren

Rubriken och underrubriken visar vad du erbjuder, och formulärets rubrik spikar erbjudandet. Här kan du förklara varför ditt erbjudande så grymt att det är värt att fylla i ett formulär för.

Kom ihåg:

 • Listpunkter är jättebra
 • för att rada upp fördelarna och
 • göra besökarna till leads.
placeholder_200x200

Något kraftfullt

Berätta med för läsaren

Rubriken och underrubriken visar vad du erbjuder, och formulärets rubrik spikar erbjudandet. Här kan du förklara varför ditt erbjudande så grymt att det är värt att fylla i ett formulär för.

Kom ihåg:

 • Listpunkter är jättebra
 • för att rada upp fördelarna och
 • göra besökarna till leads.

This pdf guide highlights the major mistakes public sites make when it comes to entrance and access control.

Effective entrance security for public access buildings isn’t as simple as it sounds. Some entrance systems can be over complicated and there is a risk of leaving unwanted gaps in security.

Brochure 2-1

In this pdf, you can read about solving five of the most common problems associated with entrance and access control for public sites:

 • Quick roll-out
 • Blanket security levels
 • Lack of balance between speed and volume
 • Overbearing entrance installations
 • Incorrectly trained staff
En del tillkommande information på en rad
En del tillkommande information på en rad

Ingen video har valts

Välj en videotyp i sidfältet.

Ingen video har valts

Välj en videotyp i sidfältet.

En del tillkommande information på en rad
En del tillkommande information på en rad

Ingen video har valts

Välj en videotyp i sidfältet.

Ingen video har valts

Välj en videotyp i sidfältet.


Something Powerful

Tell The Reader More

The headline and subheader tells us what you're offering, and the form header closes the deal. Over here you can explain why your offer is so great it's worth filling out a form for.

Remember:

 • Bullets are great
 • For spelling out benefits and
 • Turning visitors into leads.